ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นำทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมฟื้นฟูและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 158,671 ครั้ง

วันอังคารที่๒๔กันยายน๒๕๖๒พลอากาศเอกถาวรวัฒน์จันทนาคมผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศพร้อมด้วยพลอากาศโทพงษ์ศักดิ์เสมาชัยเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศและหน่วยงานภาคเอกชนเดินทางลงพื้นที่วัดชลธารตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยนำถุงยังชีพเรือท้องแบนเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของบรรเทาทุกข์มอบให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและให้บริการทางการแพทย์โดยชุดแพทย์จากกองบิน๒๑ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับรด.จิตอาสาและพี่น้องประชาชนบ้านท่าเมืองทำการฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆในชุมชนและบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทาสีและมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมทั้งนำศิลปินดาราไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่เกิดอุทกภัยช่วงแรกจนสถานการณ์ดีขึ้นและยังคงเดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ นำทีมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ และเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมฟื้นฟูและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี