แม่ฮ่องสอน :ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน รวมพลคนสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2562

อ่าน 572,982 ครั้ง

วันที่ 25 กันยายน 2562 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมรวมพลคนสัมมาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน โดยนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเดือน เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมแม่ฮ่องสอน และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ด้วย.

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน :ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมงาน รวมพลคนสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2562