กอ.รมน.ร่วมกับ กสทช.เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน

อ่าน 295,655 ครั้ง

วันที่ 29 .. 62 พล..ธนาธิปสว่างแสงโฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่าตามที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ได้มีการประกาศเรื่องมาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่26 เมษายน2562 นั้นได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง5 เครือข่ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนอาสาสมัครรูปแบบต่างๆในการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบยืนยันตัวตนเป็นอย่างดียิ่ง

อย่างไรก็ตามยังคงมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารยังไม่ทราบถึงการประกาศขอความร่วมมือในการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบยืนยันตัวตนจึงยังไม่ได้ไปลงทะเบียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อีกทั้งเพื่อให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ได้หารือกับกสทช. และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์ดังนี้

1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ด้วยรูปแบบจัดทำป้ายโฆษณา, ป้ายไวนิลตามสถานที่สำคัญเช่นสนามบินท่ารถบริษัทขนส่งจำกัด(บขส.), การรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.), บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด(มหาชน) เป็นต้น

2. จัดชุดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและสถานที่ต่างๆเพื่อการลงทะเบียน(ผู้ใช้บริการในพื้นที่จชต.)

3. เพิ่มยอดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน(USER) ในหมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เช่นบัณฑิตอาสา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)(ผู้ใช้บริการในพื้นที่จชต.) สำหรับการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนระบบยืนยันตัวตนใช้ได้ทั้งบุคคลในพื้นที่จชต. และนอกพื้นทีจชต. สามารถดำเนินการด้วยตนเองโดยกด*165*5*หมายเลขบัตรประชาชน13 หลักกดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกและผู้ใช้บริการโทรศัพท์  ที่อยู่นอกพื้นที่จชต. สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วราขอาณาจักรได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กอ.รมน. ร่วมกับกสทช. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศได้ร่วมลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยระบบยืนยันตัวตนเพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์รักษาสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยไม่ให้บุคคลอื่นนำหมายเลขโทรศัพท์ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.ร่วมกับ กสทช.เชิญชวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ยืนยันตัวตน