สระบุรี-หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ​โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”

อ่าน 485,468 ครั้ง

วันที่(30 ก.ย.62) เวลา 11.00 น. ณ.โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี พล.อ.อ.เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”พร้อมบุคลากรผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองศิษย์เก่าโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีโรงเรียนเสาไห้ วิมลวิทยานุกูล ก่อตั้งขึ้นโดยความริเริ่มของพระครูวิมลสมณวัตต์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสูง และเจ้าคณะอำเภอเสาไห้ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนแข่งขันสูง 1 ใน 200 แห่งทั่วประเทศ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวน 2,765 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 175 คน เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” อย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษวงเงินงบประมาณ 51,789,000 บาท โดยบริษัทไพบูลย์วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ นับว่าเป็นหลังที่ 4 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศและเป็นหลังแรกของการออกแบบสมัยใหม่ในการก่อสร้างซึ่งเป็นแบบไร้คาน มีพื้นที่ใช้สอย 5,0 48 ตารางเมตร ใช้เวลาในการก่อสร้าง 480 วัน กำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โครงสร้างอาคารเป็นแบบพิเศษ 3 ชั้น ชั้นล่างใช้เป็นโรงอาหารเพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ชั้นที่ 2 ใช้เป็นห้องปฏิบัติการห้องเฉลิมพระเกียรติ ห้องสมุดดิจิทัล ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมปรับอากาศ ความจุแบบนั่งกับพื้น 3,000 คน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน นับว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ สพฐ.

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี ขอบคุณ บ.ก.แว่นแวดวง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ วางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ​โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล”