แม่ฮ่องสอน: ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง สืบสานการทำจองพารา …โดดเด่นด้วยสีสันสวยงามของจองพาราสีรุ้ง ที่สื่อถึงแนวคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่

อ่าน 428,640 ครั้ง

30 กันยายน 2562 ที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นำชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด การทำจองพรา จองเข่งต่างส่างปุ๊ด (จองพารา = ซุ้มรับเสด็จ) หรือจองพารารับเสด็จพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวไทยใหญ่ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สืบต่อกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ สำหรับประเพณี “ปอยเหลินสิบเอ็ด” หรือประเพณีออกพรรษา ซึ่งประเพณีนี้ถือว่ามีความสำคัญมากจุดเด่นของการทำจองพารา ที่ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง แห่งนี้ คือ“จองพาราสีรุ้ง …ซึ่งสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ ที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีของชาวไทใหญ่ให้คงอยู่สืบไป สำหรับประชาชนและเยาวชน ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้การทำจองพารา ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง มีความยินดีที่จะให้ความรู้ ติดต่อสอบถามได้ที่กำนันอมร ศรีตระกูล สะพานข้าวก้าวเพื่อสุข บ้านผาบ่อง.

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน: ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผาบ่อง สืบสานการทำจองพารา …โดดเด่นด้วยสีสันสวยงามของจองพาราสีรุ้ง ที่สื่อถึงแนวคิดสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทใหญ่