กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก เปิดอาคารดาลอฮูลู เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพของชุมชน

อ่าน 253,892 ครั้ง

วันนี้(9 ต.ค.62) ที่บ้านบูเก็ตดาราเซ หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง เป็นประธานเปิดอาคารดาลอฮูลู ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน สามารถสร้างประโยชน์กับครอบครัวและสามารถนำความรู้ไปขยายไปสู่ชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนสืบไป โดยมีนายดำรงค์ ดีสกุล อดีตนายอำเภอเบตง นายวิโรจน์ จงอุรุดี ปลัด อบต.ยะรม กำนัน ผู้ใหญาบ้าน และสมาชิกกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจฟาร์มเห็ดเมืองหมอก เข้าร่วม นายวิทยา ตาพ่วง ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก กล่าวว่า อาคารดาลอฮูลูเดิมพื้นที่นี้เรียกว่าดาลอ ซึ่งหมายถึงซื่อตันไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้นื้ออ่อนที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่นี้จะอยู่ตามลำธาร ส่วนคำว่าฮูลู หมายถึงด้ามซึ่งคนสมัยก่อนจะนำต้นดาลอมาทำเป็นด้ามมีด เพราะมันเป็นไม้นื้ออ่อน ง่ายในการจะนำมาทำเป็นด้ามมีด เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันจึงได้ซื่อว่า”คาลอฮูลู” ซึ่งนายอาเช็ง ยารง ซึ่งเป็นอิหม่ามบ้านยะรม หมู่ที่ 3ตำบลยะรมได้ตั้งเป็นชื่อของอาคารหลังนี้ อาคารดาลอฮูลู หลังนี้เปรียบเสมือนตันไม่ใหญ่ที่ยังคงให้ความร่มเย็น ไวหลบแดดหลบฝนสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน รวมถึงยังเป็นแหล่งที่ทุกคนสามารถที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 เพื่อนำกลับไปใช้เป็นประโยชน์กับครอบครัว และขยายไปสู่ชุมชนอย่างมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืน สืบไป ประธานกลุ่มเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก กล่าวอีกว่าในการเปิดอาคารครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบจังหวัดยะลา โดยการประสานงานของ นายดำรงค์. ดีสกุล อดีตนายอำเภอเบตง และความร่วมมือจสกหน่วยงานในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกกลุ่มการขับคลื่อนกิจกรมของกลุ่ม

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจบ้านยะรม ฟาร์มเห็ดเมืองหมอก เปิดอาคารดาลอฮูลู เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพของชุมชน