เข้ม ?? ประเมิน ผอ.สพป.นภ.2 เชี่ยวชาญ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ซึ่งได้เสนอขอรับการประเมินผลงานฯ เพื่อรับวิทยาฐานะระดับเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

อ่าน 452,848 ครั้ง

วันที่(9 ตค.62)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสัตตบงกช สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องจาก สพป.แพร่ เขต 2 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านผลการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและผลงานทางวิชาการ โดยมี นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา อดีตนายอำเภอนากลาง และ นายสุชาติ ศรีสุวรรณ อดีต ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ให้เกียรติกล่าวคำนิยม พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมมีพระครูเจติยาภิวัฒน์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดน.ภ.(ท.) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน จาก สพป.แพร่ เขต 2 สพฟ.นภ.เขต 2 คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้ภายในและรอบนอกห้องประชุม ได้ร่วมกันให้ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคลดังกล่าวเพื่อประกอบหลักฐานการประเมินผลงานนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ขณะดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.แพร่ เขต 2 และ สพป.นภ.เขต 2 พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนายกัมปนาท ศรีเชื้อ อีกด้วย ในขณะที่เป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทั้งสองแห่งเพื่อประกอบผลการพิจารณาประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญของบุคคลดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ ที่นำไปสู่ความสำเร็จ เช่น การดำเนินกิจกรรมลูกเสือ การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาแบบมองเห็นได้ ที่ สพป.นภ. เขต 2 พร้อมสนับสนุนส่งเสริม เพื่อให้โรงเรียน ผู้บริหาร รร. ครู มีความพร้อม ส่งผลให้เด็กนักเรียนก็มีความพร้อมในการเรียนรู้ และเมื่อเรียนรู้อย่างมีความสุข มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์การศึกษาในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้ทำการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 โดยคณะกรรมการประเมินจากเอกสาร หลักฐาน และจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของผู้รับประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จและนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาที่นำไปสู่การเผยแพร่ของนายกัมปนาท ศรีเชื้อ พร้อมชักถามในประเด็นนวัตกรรม อาทิ รูปแบบการบริหาร PHRAE TWO MODEL พร้อม แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จ สพป.นภ.2 แนวทางการพัฒนากระบวนการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน”การนิเทศแบบซ้ำทวน”(Repeated Monitoring) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ PHRAE TWO MODEL รับชมการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และร่วมชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เข้ม ?? ประเมิน ผอ.สพป.นภ.2 เชี่ยวชาญ นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ซึ่งได้เสนอขอรับการประเมินผลงานฯ เพื่อรับวิทยาฐานะระดับเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ