ชมรมฟุตบอล ศอ.บต. จัดฟุตบอลกระชับมิตร 11 คน ระหว่างทีม ส่วนราชการ กับกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่าน 385,631 ครั้ง

วันที่(14 ตุลาคม 2562) เวลา 17.00 น. ที่ สนามฟุตบอลสถาบันศึกษาและพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กลุ่มงานศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. โดยชมรมฟุตบอล ศอ.บต. จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ ระหว่างทีมชมรมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบกับทีมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากรภาครัฐกับผู้นำท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของผู้นำชุมชนและข้าราชการในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยนายหัสนี เจะนิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานคลัง ศอ.บต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้กล่าวภายในงานว่า การแข่งขันฟุตบอลและสร้างกิจกรรมดี ๆ เหล่านี้ให้กับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก นอกจากจะสร้างความสามัคคีได้แล้ว ยังได้ช่วยในการสร้างสัมพันธ์อันดีให้องค์กรของแต่ละจังหวัดให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และดูแลพี่น้องประชาชนของเราให้มีความสุข และขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จตลอดไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชมรมฟุตบอล ศอ.บต. จัดฟุตบอลกระชับมิตร 11 คน ระหว่างทีม ส่วนราชการ กับกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้