สระบุรี-สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เสนอนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือในด้านราคาอ้อยฤดูการผลิต ปี 2562/2563 ที่มีราคาตกต่ำ

อ่าน 428,734 ครั้ง

วันนี้(21 ต.ค.62) เวลา 14.00 น. ที่ สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี สมาชิกกลุ่มชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี จำนวนประมาณ 500 คน นำโดยนายสมจิตต์ รุจิวรรธน์ นายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี มายื่นหนังสือเรียกร้องขอความช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2562 ที่มีราคาตกต่ำ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แต่สำหรับวันนี้ผู้ว่าฯสระบุรี ติดราชการจึงมอบหมายให้พันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง.ผอ.กอ.รมน. จังหวัดสระบุรี มารับหน้งสือแทน เพื่อเสนอผ่านไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต 2 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันรับหนังสือจากทั้งนี้สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี มีสมาชิกในพื้นที่กว่า 3,800 ราย สำหรับการในการมายื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ในครั้งนี้ เพื่อขอให้ทางจังหวัดรับเรื่องเพื่อเสนอไปยังพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลได้พิจารณาหาแนวทางเพิ่มราคาอ้อยที่ตกต่ำในฤดูกาลนี้ ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยตันละ 1,000 บาท ที่ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส ด้วยในขณะนี้ใกล้ฤดูการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ซึ่งก่อนการปิดหีบผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะทำการกำหนดราคาอ้อยเพื่อจ่ายค่าอ้อยให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลทราย แต่จากการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกขณะนี้ ยังอยู่ในช่วงตกต่ำ และหากสถานการณ์ราคายังเป็นอยู่เช่นนี้ การกำหนดราคาอ้อยในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ราคาอ้อยจะไม่เกินตันละ 700 บาท ขณะที่ต้นทุนการปลูกอ้อยอยู่ที่ตันละ 1,131 บาท ประกอบกับปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งตัวมากยิ่งขึ้น ราคาอ้อยยิ่งตกลงไปอีก จนทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยขาดทุนต่อเนื่องมากว่า 3 ปีแล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยซึ่งมีมากกว่า 400,000 ครัวเรือน ทั้งประเทศจะประสบปัญหา ทั้งนี้ หากรัฐบาลมีการช่วยเหลือในด้านราคาได้ จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้านพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง.ผอ.กอ.รมน. จังหวัดสระบุรี ได้รับเรื่องดังกล่าวจากพี่น้องเกษตรกรและจะนำเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อที่จะนำไปเสนอต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อไปส่วนนายสมบัติ อำนาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต 2 ได้กล่าวว่า จะร่วมผลักดันเสนอเรื่องดังกล่าว รวมถึงเรื่องมาตรการห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิด และการจัดหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาใช้ทดแทนให้กับกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งจะติดตามเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ยื่นข้อเรียกร้อง และนำปัญหาสอบถามในการประชุมสภาฯ และจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและติดตามแก้ปัญหาให้เกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขื่อนป่าสักสระบุรี ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เสนอนายกรัฐมนตรีขอความช่วยเหลือในด้านราคาอ้อยฤดูการผลิต ปี 2562/2563 ที่มีราคาตกต่ำ