เบตง”โรงพยาบาลเบตง จัดกิจกรรม พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ หาทุนสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2562

อ่าน 465,355 ครั้ง

เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 27 ต.ค.62 ที่บริเวณอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อ.เบตง จ.ยะลา นายชาคร คงเสรีกุล ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง รักษาการแทนนายอำเภอเบตง ได้เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ทางโรงพยาบาลเบตง ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล จัดขึ้น โดยมีแพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ ผอ.โรงพยาบาลเบตง หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล ประชาชน 300 คน เข้าร่วม
แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ เปิดเผยว่า เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล และโรงพยาบาลเบตง ได้จัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขึ้น โดยจัดวิ่งพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆ ที่มีสถิติการป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการพยาบาลกับประชาชน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทางการพยาบาลเป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และหาทุนสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2562สำหรับการวิ่งในกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เริ่มวิ่งจากอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ไปตามถนนสุขยางค์ ผ่านบริเวณหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตง แยกเหลี่ยนหยู่ กลับตัวบริเวณสี่แยกไฟแดงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และวิ่งกลับไปยังอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ รวมระยาทางในการวิ่ง 3.2 กิโลเมตร

ภาพ/ข่าว โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เบตง”โรงพยาบาลเบตง จัดกิจกรรม พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ หาทุนสมทบกองทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2562