สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำส่วนราชการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

อ่าน 535,004 ครั้ง

วันที่ (29 ต.ค. 62) ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน จัดกิจกรรม”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”มีนางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายสมศักดิ์​ สรรพโกศลกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 5 (สระบุรี) หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความดี ดูแลรักษาต้นไม้ช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยบำรุงดิน บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมือง สระบุรี ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ และได้มีมติภายหลังกำหนดให้ใช้ชื่อในวันดังกล่าวว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทย ได้ทำกิจกรรมสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้ และให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชน ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้น้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี จึงจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ขึ้นโดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ซึ่งปลูกไว้บริเวณริมอ่างคลองเพรียว ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่ ให้มีความเจริญเติบโตต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำส่วนราชการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี