สระบุรี-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้เเทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาช่องทางช่วยเหลือ

อ่าน 438,883 ครั้ง

วันที่(4 พ.ย.62) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี นายปรพล อดิเรกสาร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้เเทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) อดีต ส.ส.สระบุรี 2 สมัย พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี เขต 3 นายนรภัทรา ตรีศิริโชติ ผอ.แขวงทางหลวงสระบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.เสาไห้ เพื่อรับฟังปัญหาเเละข้อร้องเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำเสนอต่อสภาผู้เเทน ราษฎร เเก้ไขปัญหาต่างๆ ต่อไป โดยมีนายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ นายญัตติกร อินทรวิเชียร ประธานชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเสาไห้ เเละหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต่อนรับและร่วมให้ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน มาร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกมารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบเพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน พร้อมทั้งส่งเอกสารและเบอร์โทรศัพท์ ให้กับคณะที่ปรึกษาฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อติดต่อประสานงานในการลงพื้นที่ดูรายละเอียดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบาย ซึ่งทางคณะที่ปรึกษาฯ จะนำปัญหาที่ได้รับเรื่องเรียนเพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ จากนั้นนายปรพล ได้เดินทางไปที่วัดพะเยาว์ ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อสักการะพระพุทธรัชสุวรรณมงคล(หลวงพ่อทองคำ) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สันนิฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอนุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวอำเภอเสาไห้ และชาวจังหวัดสระบุรี ทั้งนี้ภายหลังไหว้พระเสร็จแล้ว ได้เดินสำรวจบริเวณรอบวัดพะเยาว์ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและสักการะพระพุทธรัชสุวรรณมงคล(หลวงพ่อทองคำ) และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชนรอบวัด

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้เเทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาช่องทางช่วยเหลือ