สระบุรี-บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ สนับสนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอได้อย่างยั่งยืน

อ่าน 438,777 ครั้ง

วันที่(8 พ.ย.62) เวลา 10.00 น. ณ ลานข้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ หมู่ 6 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี นายพีระพล​ ตัณฑโอภาส​ ปลัดจังหวัดสระบุรี​ เป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการส่งเสริมอาชีพคนเลี้ยงไก่ไข่สำหรับคนพิการ โดยมีดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด​ และคณะ พร้อมด้วยน.ส.สุมาลี ทวงศ์เพ็ชร นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอวิหารแดง นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอหนองแค นางจีรยดา ธรรมบุษดี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระบุรี นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมป์ ดร.ชาติชาย กล่าวว่า บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคนในสังคม โดยเฉพาะกับคนพิการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าไม่ใช่ภาระของสังคม แต่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศ โดยในปีนี้ทาง เซ็นทรัล กรุ๊ป ได้ให้การสนับสนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ผ่านการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ มาตรา 35 ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 55 โรงเรือน พร้อมไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 5,500 ตัว เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ทำให้ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง และมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว รวมทั้งการให้ความรู้ เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ผ่านความร่วมมือกับวิทยากรจากเบทาโกร เพื่อให้ผู้พิการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรงเรือน และไก่ไข่อย่างถูกวิธี ภายหลังพิธีเปิดป้ายโรงเรือนเลี้ยงไก้แล้ว ดร.ชาติชาย และคณะตัวแทนเซ็นทรับ กรุ๊ป ได้ร่วมกันมอบรถเข็นวิลแชร์ จำนวน 10 คัน แก่ผู้พิการ และมอบอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับซ่อมรถเข็นวิลแชร์ และรถโยกคนพิการ เพื่อไว้สำหรับออกหน่วยบริการซ่อมรถวิลแชร์ รถโยกคนพิการ ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดสระบุรี เพื่อยกระดับคุณภาพคนพิการให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป เดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้คนพิการ สนับสนุนสมาคมคนพิการจังหวัดสระบุรี ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีงานทำ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเอได้อย่างยั่งยืน