สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด จัดวันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี​ ประจำปี 2562

อ่าน 496,785 ครั้ง

วันที่(6 พ.ย.62​) เวลา 09.00 น. ณ.จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายแมนรัตน์​ รัตนสุคนธ์​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี​ นางวรสุดา​ รัตนสุคนธ์​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี​ นาง​อังคนา​ ชิตะติตติ​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี​ นายพีรพล​ ตัณฑะโอภาส​ ปลัดจังหวัดสระบุรี ร่วมรับมอบธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี มีหน่วยงาน​ภาครั​ฐ ภาคเอกชนร่วมน้ำใจ​มอบเงินและสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นสาธารณกุศล และประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวสระบุรี และการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมหลักของชมรมเเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี คือการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สังคมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ยังได้จัดงาน”ของดีจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562″ ภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จัดจัดจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล โดยรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดจังหวัดสระบุรีฉบับละ100 บาท​ ​โดยมีรางวัลที่ 1 มีรถยนต์เก๋งนิสสัน​มาร์ จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ จำนวน 4​ รางวัล
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่4โทรทัศน์LED จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 ตู้เย็น จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 6 รถจักรยาน จำนวน 30 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 3 ครั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า 500 บาทจำนวน 180 รางวัล และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว หมุน 1 ครั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า 300 บาทจำนวน 600 รางวัล ออกรางวัลในวันที่ 3 ธันวาคม 2562​ เวลา 19.00 น.​ ณ​ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี ร่วมกับนายกเหล่ากาชาด จัดวันธารน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดสระบุรี​ ประจำปี 2562