PEA จัดอบรมหลักสูตรการทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ประจำปี 2562

อ่าน 539,671 ครั้ง

วันนี้(วันที่  18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.) นายสมเจตน์  เพ็ชรน้อย  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปทุมธานี 2 (บางกะดี)  เป็นประธานเปิดการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  โครงการ ” PEA  พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน” โดยมีนายธีระศักดิ์  ฤทธิจันทร์   รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีนายจักรวาล  ทิพย์มาลัย  รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14  ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับและชี้แจงขั้นตอนให้กับผู้เข้ารับการอบรมทราบ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 14  ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 การอบรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ปี 2562  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบการดำเนินงานแผนงานสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ปี 2561-2564  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี)  ร่วมกับ   กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินโครงการ “PEA พัฒนาชุมชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน” ในพื้นที่ชุมชนเชียงรากน้อย หมู่ที่  1-5 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี) และตามเกณฑ์วัดผลการดำเนินงานโครงการ จะต้องมีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมรับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และผ่านเกณฑ์รับรองคุณภาพจาก กฟภ. จำนวน 19  คน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้ พัฒนาอาชีพช่างไฟฟ้าให้กับประชาชน ผู้ที่มีรายได้น้อย ที่เป็นช่างไฟฟ้าประจำชุมชน โดยจะต้องเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ชั่วโมงขึ้นไป เพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และรับมอบหนังสือเพื่อรับรองความรู้ความสามารถหลังผ่านการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาชุมชนต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : PEA จัดอบรมหลักสูตรการทดสอบฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสำคัญ ประจำปี 2562