แม่ฮ่องสอน:ประธานบอร์ด บขส. พร้อมด้วยนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน แม่ลาน้อยคัพ ครั้งที่ 1

อ่าน 438,715 ครั้ง

ช่วงเช้าวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 พลโทสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยนางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาฟุตบอล 7 คน ประชาชนทั่วไป(ชาย)แม่ลาน้อยคัพ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วย พร้อมเงินรางวัลกว่า 32,000 บาท ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ ประธานที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ประสิทธิรัตนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
การจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้โดยความร่วมมือของ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย นำโดย นายชัยรัตน์ ประสิทธิรัตนา นายก ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง นำโดย นายศรแก้ว ประจักษ์เมธี นายกฯ เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย นำโดย นางสาวพิมพรรณ มานะจิต นายก ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม นำโดย นายวุฒิไกร ชูธรรมเจริญ นายก ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี นำโดย นายณรงค์เดช สุนันต๊ะกุล นายก ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ นำโดย นายธีราภัคร โชคภัครทิรา นายกฯ และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย นำโดย นายธีรพงษ์ ดีเลิศวุฒิกร นายกฯ ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา สร้างบุคคลให้เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรับผิดชอบ และหล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ พร้อมทั้งด้านสติปัญญา วุฒิภาวะ ตลอดจนมีความสามัคคีในหมู่คณะ และช่วยส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดนำไปสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพต่อไป

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:ประธานบอร์ด บขส. พร้อมด้วยนายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน แม่ลาน้อยคัพ ครั้งที่ 1