สระบุรี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่าน 328,689 ครั้ง

เมื่อวันที่(29 พ.ย.62) เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก กล่าวเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยมีนายประมาณ จันทร์มา สาธารณสุขอำเภอมวกเหล็กกล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ซึ่งในโครงการมีการจัดกิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก 1.กิจกรรมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยการให้บริการ 4 ด้าน ได้แก่ บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่
2. กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะ และดวงตา

จังหวัดสระบุรี ได้กำหนดดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก 4 ครั้ง ครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 3 กำหนดจัดโครงการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอมวกเหล็กโดยในวันนี้ ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ บริการงานแพทย์แผนไทย กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา นิทรรศการความรู้สุขภาพโดยมีหน่วยงานต่างๆและประชาชนมาร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกาชาดจังหวัดสระบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๒จังหวัดลพบุรี โรงพยาบาล สระบุรี พระพุทธบาท มวกเหล็ก ศิริราช ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิตที่ 4 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขอำเภอ อสม. ซึ่งมีผู้มาร่วมกิจกรรมและรับบริการเกือบ 500 คน

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมแสดงความคิดเห็น