สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ จัดกิจกรรม“ สภากาแฟ ยามเช้า อ.เสาไห้“ ครั้งที่ 1 และเปิดโครงการ“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ“ ประจำปี 2562

อ่าน 386,666 ครั้ง

วันที่(4 ธ.ค.62) เวลา 07.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ข้างตลาดริมน้ำวัดปากบาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายสรต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมกิจกรรม“ สภากาแฟ ยามเช้า อ.เสาไห้“ ครั้งที่ 1 และเปิดโครงการ“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ“ ประจำปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก สภากาแฟ ยามเช้า อ.เสาไห้ เป็นแนวคิดของนายอำเภอเสาไห้ ที่จะได้พูดคุยปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนในพื้นที่ ถึงเรื่องปัญหาและการเสนอแนะถึงสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรู้รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขได้ทันถ่วงที ลดขั้นตอนการร้องเรียนในรูปแบบอย่างเป็นทางการ จากนั้นนายอำเภอเสาไห้ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ได้เดินทางไปที่แปลงนาสาธิต ตลาดรินน้ำวัดปากบาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี เพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ“ ประจำปี 2562 มีนายชาญชัย อนะมานนายก อบต.ช้างไทยงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมทั้งเชิญรับชมการแสดงรำ”บูชาพระแม่โพสพ“โดย นักเรียน จาก รร เสาไห้’วิมวิทยานุกูล’การแสดง “เต้นกำ รำเคียว”จากชาวบ้านเทศบาลตำบลบ้านยาง และ การแสดงจากเกษตรกร ต.งิ้วงาม ภายหลังการรับชมการแสดง ประธานได้กล่าวเปิดกิจกรรม และร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ร่วมสาธิตการหาบข้าว การฟาดข้าว(ตีหัวข้าว) แบบโบราณ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาแบบโบราณให้คงอยู่เป็นให้ลูกหลาน คนรุ่นใหม่การศึกษาเรียนรุ่นเพื่อสิบทอดประเพณีต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-นายอำเภอเสาไห้ จัดกิจกรรม“ สภากาแฟ ยามเช้า อ.เสาไห้“ ครั้งที่ 1 และเปิดโครงการ“ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ“ ประจำปี 2562