พ่อค้าแม่ค้า”ตลาดบ่อบัว”ลุกฮือกว่า 200 คนยื่นหนังสือถึง สว.ขับไล่นายทุน

อ่าน 376,981 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ได้แบ่งออกเป็น 2 คณะ เพื่อลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้คณะที่ 1 สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ และนายกำพลเลิศเกียรติดำรงค์ ได้ลงพื้นที่น้ำกัดเซาะชายฝั่ง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่จากปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งและความเดือดร้อนของประชาชนคณะที่สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการนางกอบกุล  อาภากร อยุธยา นายเจน นำชัยศิริ หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ นายณรงค์ รัตนานุกูล นายวิรัตน์ เกสสมบูรณ์ นายอุดม วรัญญูรัฐ และนายชาญวิทย์  ผลชีวิน ลงพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัว ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการการค้าในตลาดบ่อบัวโดยมีพ่อค้าแม่ค้าตลาดบ่อบัว รวมตัวกว่า 200 คนยื่นหนังสือขับไล่นายทุนเจ้าของตลาดโดยยื่นหนังสือถึงพลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ (สว.)เรียกร้องขอความเป็นธรรมถึงปัญหาของความเดือนร้อนให้ยกเลิกสัญญานายทุนจากการรถไฟที่ผิดสัญญาว่าจะพัฒนาตลาดแต่ก็ไม่ดำเนินการพัฒนาตลาดพ่อค้าแม่ค้าเหล่าว่าทางตลาดเก็บแต่ค่าเช่าแต่ปล่อยให้ตลาดเสื่อมโทรมมีแต่หนูวิ่งเต็มไปหมดกองขยะวางเกือนจนชาวบ้านแถบจะไม่อยากจะเดินจับจ่าย พ่อค้าแม่ค้าจึงเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายก อบจ.ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาเปลี่ยนจากตลาดนายทุนมาเป็นตลาดประชารัฐจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนข้อมูลที่ได้รับนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการติดตามและแก้ไขปัญหาภายใต้หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พ่อค้าแม่ค้า”ตลาดบ่อบัว”ลุกฮือกว่า 200 คนยื่นหนังสือถึง สว.ขับไล่นายทุน