แม่ฮ่องสอน:งานโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 10 Small World Maehongson Festival 2019 เพื่อส่งเสริมและระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 538,740 ครั้ง

ช่วงค่ำวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานต่อ นางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานเปิดงาน โลกใบเล็กของเด็กดอย ประจำปี 2562 หรือ Small World Maehongson Festival 2019 ครั้งที่ 10 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับมูลนิธิทอยส์ฟอร์ไทยแลนด์ หรือ Toys for Thailand ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลจากประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมพัฒนาการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วน จ.แม่ฮ่องสอนและหน่วยงานต่างๆ ใน จ.แม่ฮ่องสอนจัดงานโลกใบเล็กของเด็กดอย ประจำปี 2562 หรือ Small World Maehongson Festival 2019 ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมและระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกทั้งเพื่อพัฒนาการศึกษาเสริมสร้างทักษะงานฝีมือ เรียนรู้การอาชีพสู่การมีงานทำ เป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กนักเรียนชาติพันธุ์ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งด้านวิชาการ ผลผลิตงานฝีมือ ตลอดจนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจาก โรงเรียนต่างๆ กว่า 60 โรงเรียนใน จ.แม่ฮ่องสอนร่วมออกบูธแสดงผลงานทางวิชาการและทักษะงานฝีมือ สาขาต่างๆ เช่นอาหาร ศิลปะประดิษฐ์ การฝึกทักษะอาชีพค้าขายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ได้มีการมอบทุนการศึกษา ซึ่งมูลนิธิทอยฟอร์ไทยแลนด์ ได้ระดมทุนมาจากต่างประเทศ เพื่อมอบให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกล ภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเรียนเรียน กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไทใหญ่ ลีซู กะเหรี่ยงขาว ม้ง กะเหรี่ยงแดง ปะโอ ละเวื้อะ กะเหรี่ยงคอยาว และลาหู่แดง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการงานอาชีพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ จาก กศน.แม่ฮ่องสอน และการแสดงดนตรีสากลจากโรงเรียนต่างๆ

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:งานโลกใบเล็กของเด็กดอย ครั้งที่ 10 Small World Maehongson Festival 2019 เพื่อส่งเสริมและระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน