แม่ฮ่องสอน : งานขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน ประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่

อ่าน 472,961 ครั้ง

นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเทพินท์ พงษ์วดี ประธานชุมชนกาดเก่า นำสมาชิกในชุมชนกาดเก่า และในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และภาคีเครือข่าย จัดโครงการขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน ประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ที่ทำการชุมชนป็อกกาดเก่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมตำข้าวปุ๊กงาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ของชาวไทใหญ่ แม่ฮ่องสอน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากร่วมงานในเดือน 1 ของทุกปีพุทธศาสนิกชนชาวไทใหญ่ จะทำบุญถวายข้าวใหม่แด่พระสงฆ์ โดยนำข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวใหม่ ทำอาหารหรือขนม นำไปทำบุญถวายพระที่วัด ถือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ชาวไทใหญ่จะมีการทำบุญหลู่ข้าวปุ๊ก หรือ ข้าวเหนียวตำคลุกกับงาดำผสมเกลือ นำไปถวายพระสงฆ์ โดยใช้ต้นอ้อยเป็นสากตำข้าว รับประทานกับน้ำอ้อย โดยนักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อข้าวปุ๊กได้ที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน และถนนคนเดินปาย

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : งานขวัญข้าวพระเจ้าแผ่นดิน ประเพณีหลู่ข้าวปุ๊ก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่