ยิ่งใหญ่อลังการ???เปิดกีฬา “หนองบัวพิทย์” นำถนนสายสำคัญและวรรณกรรมสื่อความหมายเกมส์การแข่งขัน “บัวพิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ท่ามกลางการแสดงออกภายใต้แนวความคิดอย่างสร้างสรรค์และอลังการของแต่ละสีก่อนเกมส์การแข่งขันจะเริ่มขึ้น

อ่าน 674,139 ครั้ง

วันที่(26 ธค.62)ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร”บัวพิทย์เกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร”บัวพิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองบัวพิทยคาร คณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมผู้ปกครองนักเรียนแน่นขอบสนามในพิธีเปิดการแข่งขันนายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร”บัวพิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝั่งให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีร่างกายที่แข็งแรง อันจะเป็นเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารด้วยกัน โดยก่อนนี้ได้มีขบวนพาเหรดของแต่ละสีเดินพาเหรดภายในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู หลากหลายแฟนซี สะท้อนสังคมและร่วมรณรงค์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข มุ่งสื่อสารขบนธรรมเนียมประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน”บัวพิทย์เกมส์” แบ่งเป็นทั้งหมด 6 คณะสี ประกอบไปด้วยคณะสีม่วง(ถนนอนาลโย)คณะสีน้ำเงิน(ถนนวรราชภักดี)คณะสีแสด(ถนนวิจารณ์รังสรรค์)คณะสีเหลือง(ถนนวิริโยธิน)คณะสีแดง(ถนนเทพประธาน)และคณะสีเขียว(ถนนวิไสยอุดรกิจ)โดยในปีนี้ได้นำชื่อถนนสำคัญและความเป็นมาของถนนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู มาประกอบชื่อของแต่ละคณะสี และนำนางในวรรณคดีของไทยมาเป็นรูปแบบประกอบคณะสี ด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ สำหรับกีฬาที่จัดขึ้นในครั้งนี้คณะแม่สีจัดให้มีการแข่งขันทั้งหมด 10 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง แชร์บอล ฟุตชอล และกรีฑา นอกจากนั้นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด สแตนเชียร์ และผู้นำเชียร์ หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการแข่งขันเป็นการแสดงกลางแจ้งที่มีแนวความคิดหลากหลายความสามารถของแต่ละสีสุดที่จะอลังการ ท่ามกลางเสียงปรบมือในการแสดงออกอย่างกึกก้องของนักกีฬาแต่ละสีและผู้ชมรอบๆสนามฟุตบอล

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยิ่งใหญ่อลังการ???เปิดกีฬา “หนองบัวพิทย์” นำถนนสายสำคัญและวรรณกรรมสื่อความหมายเกมส์การแข่งขัน “บัวพิทย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ท่ามกลางการแสดงออกภายใต้แนวความคิดอย่างสร้างสรรค์และอลังการของแต่ละสีก่อนเกมส์การแข่งขันจะเริ่มขึ้น