สระบุรี-กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ของอำเภอเสาไห้ จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

อ่าน 374,885 ครั้ง

วันที่(26 ธ.ค.62) เวลา 08.30 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอำเภอเสาไห้ ประจำปีการศึกษา 2562 มีนายสุพัน สวัสดิผล ผอ.ร.ร.อนุบาลเสาไห้ พร้อมด้วยผู้อำนวบการสถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ของอำเภอเสาไห้ ครู อาจารย์ และนักกีฬา ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิด โดยนายสุพัน สวัสดิผล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และเชิญประธานกล่าวให้โอวาทและทำพิธเปิดงาน การแข่งขันอำเภอเสาไห้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสามัคคีและมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด ไม่สนใจต่อการศึกษา ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกายแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติด มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-กลุ่มโรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ของอำเภอเสาไห้ จัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562