สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562

อ่าน 439,773 ครั้ง

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดวาดภาพ และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ กำหนดจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2503 ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงลงพระนามปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 ถือว่าเป็นก้าวแรกของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทย ที่ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์สมดุลกับธรรมชาติสืบต่อไป

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562