ตาก”จัดพิธี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562

อ่าน 459,278 ครั้ง

วันที่ 28 ธ.ค. 2562 ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาติและชาวไทย โดยในพิธีมีการถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะ การประกอบพิธีแบบพราหมณ์ และแบบจีน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมพิธี วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันสำคัญของอีกวันหนึ่งของชาวไทย เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่เสียสละพลีชีพเพื่อชาติเป็นจำนวนมาก จังหวัดตากจึงถือโอกาสวันสำคัญนี้เพื่อทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจัดงานสมโภชเฉลิมฉลองขึ้นเป็นประจำของทุกๆปีมาจนถึงปัจจุบันนี้

ภาพ/ข่าว/บุญอนันต์ ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตาก”จัดพิธี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562