สระบุรี-สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการวิ่งไล่ยุง ลดพุง ลดโรค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายป้องกันโรค

อ่าน 428,806 ครั้ง

วันนี้( 10 ม.ค.63) เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจัดวิ่งไล่ยุง กำจัดพาหะนำโรค ส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดพุง ลดโรค มีนายแพทย์ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รอง สสจ.สระบุรี กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.โรงพยาบาลในสังกัด อสม.และประชาชน เข้าร่วมพิธีและร่วมวิ่งเป็นจำนวนมาก นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ เดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 จังหวัดสระบุรี มีรายงาน จำนวนทั้งสิ้น 916 ราย มีรายงานเสียชีวิต 1 ราย แนวโน้มการเกิดโรคสูงช่วงเดือน กรกฎาคม – พฤศจิกายน กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 -14 ปี รองลงมาคือ กลุ่ม 5 -9 ปี และพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายในจังหวัดสระบุรีช่วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 2562 ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 37 ราย ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีไข้สูง อาการเด่นของโรคคืออาการปวดข้อมาก บางรายอาจปวดมากจนข้อบวม จะทรมานมาก ที่ผ่านมาการดำเนินมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดำเนินการในช่วงก่อนระบาด(มกราคม – มีนาคม) ซึ่งหากสามารถกำจัดหรือลดเเหล่งเพาะพันธุ์เเละจำนวนลูกน้ำยุงลายให้น้อยที่สุดได้ จะเป็นการลดยุงพาหะที่จะก่อให้เกิดในช่วงระบาดเเละเป็นการลดการเกิดโรคไข้เลือดออกเเละโรคติดต่อนำโดยยุงลายไม่ให้มีการเเพร่ระบาดในวงกว้างเมื่อเข้าสู่ฤดูการระบาดได้การป้องกันโรคควรจะดำเนินการช่วงก่อนการระบาด ในเดือนตุลาคม – มีนาคม เพื่อตัดวงจรชีวิตของยุง ลดการแพร่การระบาดของโรค และการควบคุมโรคในช่วงระบาดตั้งแต่เดือน เมษายน – พฤษภาคม เป็นการเร่งรัดในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน โรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล วัด โดยเน้นมาตรการ 3 เก็บ 3 โรคเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย เก็บขยะรอบบ้านโดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำต้องปิดฝาให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ การ“วิ่งไล่ยุง” ในครั้งนี้ เพื่อสร้างกระแสการป้องกันโรคก่อนการระบาด และสร้างความตระหนักให้กับประชาชน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านตนเอง และสถานที่สำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือจาก ท้องถิ่น อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันให้คนในครอบครัว หรือคนรอบตัวของเรา ไม่ต้องป่วยด้วย 3 โรคนำโดยยุงลาย ไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย ติดเชื้อไวรัสซิก้า พร้อมนี้ ยังส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคกิจกรรมวันนี้ มีภาครัฐ ประชาชนและเอกชน มีส่วนร่วม ในกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เทศบาลเมืองสระบุรี องค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก โรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สื่อข่าว และประชาชนทั่วไป หวังว่ากระแสการรณรงค์วันนี้จะลดการแพร่ระบาดโรคโดยยุงและส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สนง.สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จัดโครงการวิ่งไล่ยุง ลดพุง ลดโรค เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายป้องกันโรค