อาชีวะจัด 11 บูธ Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” ฝึกประดิษฐ์สิ่งของ ฝึกอาชีพระยะสั้น เสริฟขนมอาหาร ร่วมฉลองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

อ่าน 184,550 ครั้ง

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังคนคุณภาพที่มีความสำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น พัฒนากระบวนการคิด และส่งเสริมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพในการช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมส่งความสุขให้กับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน พร้อมเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง พาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมจัดงานฉลองงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยนำกิจกรรมต่างๆ มารวมกันที่จะส่งเสริมจินตนาการ และสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” สำหรับการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้นำคำขวัญวันเด็กประจำปี มาเป็นหลักและแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเสริมด้วยความรู้ทักษะชีวิตในสาขาวิชาชีพที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับกิจกรรมสนุกสนาน ตอบปัญหาชิงรางวัล และการฝึกอาชีพและประดิษฐ์สิ่งของที่ระลึกอย่างง่ายเหมาะกับวัย โดยวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา จัดฝึกอาชีพระยะสั้น และกิจกรรมเกษตรเพื่อชีวิต โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และครัวอาชีวะ มีบริการขนม-อาหาร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และวิทยาลัยบริหาธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ และมีพี่ๆ อาชีวะจิตอาสา จากวิทยาลัยเทคนิคดุสิต มาร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา และดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ และอำนวยความสะดวกแก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านลานเครื่องเล่น กิจกรรม ความบันเทิง การแสดง เล่นเกมและการมอบหนังสือ ของขวัญ ของที่ระลึก ได้จัดอย่างเต็มที่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดี มีวินัย เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญในการสร้างชาติไทยให้มั่นคงต่อไป

พร้อมกันนี้ในวันที่ 8 มกราคม 2563 นักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 28 คน ร่วมกับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 946 คน จากทั่วประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอร่วมส่งความสุขให้กับเด็กและเยาวชนไทยทุกคน พร้อมเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 พบกันกับบูธอาชีวศึกษา B1- B11 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์  รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อาชีวะจัด 11 บูธ Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” ฝึกประดิษฐ์สิ่งของ ฝึกอาชีพระยะสั้น เสริฟขนมอาหาร ร่วมฉลองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ กระทรวงศึกษาธิการ