ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

อ่าน 486,218 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 12.30-14.30 น. ณ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซงและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเทิง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนากระแซงและตำบลทุ่งเทิง คณะผู้ดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี