ยะลา อบต.กาบัง มอบรอยยิ้ม สร้างอุ่นไอรักให้เด็กห่างไกลยาเสพติด”ในงานวันเด็กแห่งชาติ” เด็กดีศรีกาบัง

อ่าน 462,909 ครั้ง

วันที่ 11 ม.ค.63 ที่ สนามโรงเรียนกาบังพิทยาคม ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ทุกภาคส่วนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” พร้อมให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยการจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นำโดยนายอับดุลอาซิ ดือราแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี บรรยากาศกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ที่โรงเรียนกาบังพิทยาคม ประชาชนเริ่มนำบุตรหลานมาตั้งแต่เช้า เพื่อลงทะเบียนร่วมงานและเตรียมจับของขวัญที่ทางผู้จัดงานเตรียมไว้อย่างมากมาย ทำให้เด็กๆและเยาวชนตื่นเต้น ดีใจ ที่มีผู้ใจดีทุกท่านร่วมจัดงานในครั้งนี้ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายรุสดี ปูรียา นายอำเภอกาบัง พล.อ. ชลัช ศรีวิเชียร หัวหน้าคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คณะที่1 จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นายอับดุลอาซิ ดือราแม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง กล่าวว่า เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลในเมืองขาดโอกาสที่จะแสดงความคิดความสามารถ อบต.กาบัง และทุกภาคส่วน โดยมีนายอำเภอกาบัง ให้การสนับสนุน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กๆมีเวที ส่งเสริมให้เยาวชนได้ผ่อนคลาย รื่นเริงจากสถานการณ์ในพื้นที่ สร้างให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อตนเองและสังคม มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ มีการพัฒนาศักยภาพทางร่างกาย สังคม เสริมสติปัญญา มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ และห่างไกลจากสิ่งเสพติด พร้อมที่จะเป็นอนาคตของชาติอย่างมั่นใจทั้งนี้นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานในพิธี ได้กล่าวสารของนายกรัฐมนตรี“เราทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กว่าเขาเหล่านั้นจะโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของสังคม และจะเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สืบทอดความเป็นชาติไทยต่อไปในอนาคต”ความใส่ใจและความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่ จะทำให้เด็กรู้สึกถึงความความสำคัญในบทบาทหน้าที่ ของตนเองที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมได้ตลอดไปสำหรับกิจกรรมในงาน บนเวทีมีการแสดงความสามารถหลากหลายของเด็กนักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ จับฉลากมอบรางวัลมากมาย นอกอาคารมีบูธร่วมเล่นเกมส์ สร้างจิตสำนึกรักชาติ และกิจกรรมสร้างวินัยให้เด็กรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ มีบูธอาหารท้องถิ่นจากกลุ่มแม่บ้าน ที่พร้อมให้เด็กๆศึกษา และแจกให้เด็กและผู้ร่วมงานได้ทานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา อบต.กาบัง มอบรอยยิ้ม สร้างอุ่นไอรักให้เด็กห่างไกลยาเสพติด”ในงานวันเด็กแห่งชาติ” เด็กดีศรีกาบัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น