แม่ฮ่องสอน:กำนันตำบลผาบ่อง ร่วมกับ สวศ.แม่ฮ่องสอน และหลายหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบความสุขให้กับเด็กในชุมชน

อ่าน 538,787 ครั้ง

วันที่ 11 มกราคม 2563 นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ร่วมกับ สวศ.แม่ฮ่องสอน FM 102 MHz. และหลายหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบความสุขให้กับเด็กและยาวชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายณพล พาหุมันโต ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนต่างๆมากมาย อาทิ บูธอาหาร บูธความรู้ บูธขนม บูธเล่นเกมส์ มากกว่า 20 บูธ และในส่วนกิจกรรมบนเวที มีการมอบทุนการศึกษา มีการแสดง มีการตอบคำถามชิงรางวัลจำนวนมาก อาทิ สมุด ดินสอ ขนม ไอศกรีม เสื้อผ้า ตุ๊กตา และจักรยาน สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนและร้านค้าต่างๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,หน่วยควบคุมโรคและแมลงที่ 1.1.5, โรงไฟฟ้าดีเซลผาบ่อง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานอุตสาหกรรม จ.แม่ฮ่องสอน สมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสภ.หมอกจำแป่ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออก ได้พัฒนาการตนเอง ได้แสดงความสามารถ เป็นเด็กดี มีคุณภาพ มีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนตามคำขวัญที่ว่า “ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ” นำมาซึ่งความสุข ความสนุกสนาน รอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน

ขอบคุณภาพและข่าวจาก สวศ.แม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:กำนันตำบลผาบ่อง ร่วมกับ สวศ.แม่ฮ่องสอน และหลายหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ส่งมอบความสุขให้กับเด็กในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น