แม่ฮ่องสอน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมรถยนต์คลาสสิค Mustang & Camaro Club เดินทางมาท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 463,741 ครั้ง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมรถยนต์คลาสสิค Mustang & Camaro Club เดินทางมาท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ม.ค 2563 รวมทั้งคณะจำนวน 48 คัน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวพงษ์ กิตติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วม ต้อนรับคณะ พร้อมมอบประกาศนียบัตรผู้พิชิต 1,864 โค้ง และร่วมปล่อยคณะดังกล่าว ณ บริเวณลานจอดรถสนามบินแม่ฮ่องสอน โดยคณะจะได้เดินทางไปร่วมทำกิจกรรม csr ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด เช่นกิจกรรม ตีเส้น ทาสีสนามกีฬา ปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด และ ร่วมกิจกรรมกับนักเรียน และอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ ชมรมรถยนต์คลาสสิค Mustang & Camaro Club เดินทางมาท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน