ดรีมเวิลด์”มอบเงินวิ่งการกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส

อ่าน 342,791 ครั้ง

พุฒิพงศ์ กิติพราภรณ์  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการสวนสนุกดรีมเวิลด์ มอบเงินจำนวน175,700.- จากกิจกรรมวิ่งการกุศลฮีโร่ รัน จูเนียร์2” ให้แก่มูลนิธิพระดาบส เพื่อเป็นทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เข้ารับการฝึกทักษะวิชาชีพ  โดยมี พิรญาณ์ อุสนี ณ อยุธยา  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส ฝ่ายธุรการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ. ปทุมธานี เมื่อวันก่อน

ขอได้รับความขอบคุณจากแผนกประชาสัมพันธ์

 ( ดาเรศ  นิติรักษา) ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

​( นริสรา วัชรีวงค์)ผู้ช่วยแผนกประชาสัมพันธ์

โทร.0-2577-8666 ต่อ8614,8750

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดรีมเวิลด์”มอบเงินวิ่งการกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส