ราชทัณฑ์ติวเข้มผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศ

อ่าน 386,582 ครั้ง

วันที่  24 มกราคม 2563    กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี พันตํารวจเอกณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ได้จัดการประชุมผู้บริหารงานราชทัณฑ์ทั่วประเทศ ครั้งที่3/2563 โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้เน้นหนักในเรื่องการดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ได้ทรงพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เรือนจำทัณฑสถาน 25 แห่ง โดยกรมราชทัณฑ์ได้เน้นย้ำให้เรือนจำ ทัณฑสถานดังกล่าว บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และหากในกรณีที่ไม่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ ให้ประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายให้ความช่วยเหลือแนะนำการใช้งาน เพื่อให้ครุภัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานมีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดการประชุมดังกล่าว ยังได้เน้นย้ำปรับปรุงมาตรการการควบคุมผู้ต้องขังไม่ให้หลบหนี โดยใช้กรณีศึกษาหลายกรณีมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหา และกำชับให้เรือนจำปฏิบัติดังนี้1.หมั่นตรวจสอบ  ตรวจตราสถานที่และจุดเสี่ยงต่างๆ

2.ให้จัดระเบียบการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง

3.ต้องมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลผู้ต้องขังช่วยงานตลอดเวลา 4.ต้องมีแผนรองรับสถานการณ์เมื่อผู้ต้องขังหายไปพันตำรวจเอก ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการการควบคุมผู้ต้องขังแล้ว  เรื่องการตรวจรับ ตรวจสอบคุณภาพอาหารดิบก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงขอให้เรือนจำ ทัณฑสถานทั่วประเทศตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ ใช้ในการประกอบอาหารและดำเนินมาตรการ  กำหนดคุณสมบัติวัตถุดิบให้การจัดส่งวัตถุดิบต่างๆ ต้องได้รับมาตรฐานการฆ่าสัตว์ของกรมปศุสัตว์และสามารถตรวจสอบใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาวัตถุดิบ หรือมีตราประทับรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ได้ หรือผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมอนามัยและในกรณีคณะกรรมการตรวจรับอาหารดิบเกิดเหตุสงสัยในคุณภาพความปลอดภัยของวัตถุดิบ ให้ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบตามเกณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของกองบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานโรงพยาบาลปลอดภัย โดยมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนของอาหารภายในเรือนจำนอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานสุขอนามัยผู้ต้องขังด้านอาหารและโภชนาการขึ้น อิมแพคเมืองทองธานี ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์  วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมบรรยาย  ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำทัณฑสถานเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ต้องขังตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ราชทัณฑ์ติวเข้มผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศ