ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ

อ่าน 257,631 ครั้ง

วันที่ 24 มกราคม 2563 พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ เพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผลการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) พบว่าระบบตรวจวัดดังกล่าวทำงานได้อย่างสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ พื้นที่ทดสอบบริเวณหมวดทางหลวงแสมดำ ถนนพระราม 2

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผบ.ทอ.ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยอากาศยานไร้คนขับ ของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพด้านภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ