แม่ฮ่องสอน:ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัท ทีละก้าว และหน่วยงานราชการในอำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมวิ่งเทรล MHS 100 Thailand Agenda ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ่าน 396,610 ครั้ง

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เช่น เยอรมัน รัสเซีย บรูไน แคนาดา อเมริกา สวีเดน เนอเธอแลนด์ การ์ต้า นอร์เวย์ อินเดีย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจการวิ่งเทรลเป็นการวิ่งเฉพาะกลุ่มที่สนใจและมีความพร้อมของสภาพร่างกาย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากสภาพพื้นที่อำเภอปางมะผ้า มีเส้นทางวิ่งที่สวยงาม ผ่านแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน ที่สำคัญมีความท้าทายสำหรับนักวิ่ง ผลที่จะได้รับเพิ่มวันพักเฉลี่ยในเขตอำเภอปางมะผ้าและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีระยะวิ่ง 11 Km /34 Km /55 Km /102 Km และ 5 km จุดสตาร์ทและเส้นชัย โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปางมะผ้า ให้เกียรติร่วมเปิดงานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในพื้นที่โดยให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า จำนวน 4 โรงเรียน ร่วมวิ่งเพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ภาพ-ข่าว รุจิรา ศรีมูล รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แม่ฮ่องสอน:ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โดยนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการฯ ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริษัท ทีละก้าว และหน่วยงานราชการในอำเภอปางมะผ้า จัดกิจกรรมวิ่งเทรล MHS 100 Thailand Agenda ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563 ณ พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน