สระบุรี-เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเททองหล่อฐานพระรูปเหมือนหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ขนาดหน้าตัก 7 เมตร

อ่าน 586,390 ครั้ง

วันที่( 25 ม.ค.63) เวลา 19.39 น. ณ วัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี พระมหาสมหมาย ธมฺมเสวี เจ้าคณะอำเภอเมืองสระบุรี วัดศรีบุรีรัตนาราม(วัดเพรียว) พระปลัด นิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา ร่วมต้อนรับพระธรรมรัตนมงคล(นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร(พระอารมหลวง) ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเททองหล่อฐานพระ องค์รูปเหมือนขนาดหน้าตักกว้าง 7 เมตร หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เพื่อประดิษฐานไว้ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก พระธาตุเชิงเขา ที่สร้างขึ้น ณ.วัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีนายธีรรัตน์(เชน)จึงยิ่งเรืองรุ่ง หัวหน้าทีม พลังปากเพรียว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายวิโรจน์ พรมวัฒน์ ทีมงานพลังปากเพรียว และทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรี แขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พิธีการประกอบด้วย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ๙ รูป พร้อมกันนี้ยังมีพระเถระอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต 4 รูป ประกอบไปด้วย พระครูโสภณสันติคุณ เจ้าคณะตำบลดอนหญ้านาง วัดหัวคุ้ง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชพัฒนากร(หลวงพ่อสมชาย ฉนทสโร วัดปริวาสราชสงคราม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หลวงปู่ชม อลีนจิตโต วัดโปรดสัตว์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา และ หลวงพ่อพร เขมนันโท วัดเขตมงคล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โดยมีประชาชนผู้มีจิตเลื่อมใสศรัทธา เข้าร่วมพิธี เททองสวดนพเคราะห์ เข้ากราบไหว้บูชา แน่นวัด องค์รูปเหมือนขนาดใหญ่ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก สร้างขึ้น เพื่อบรรจุ มี พระอาจารย์ปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา อ.เมือง จ.สระบุรี เป็นศิษย์ พระครูสุนทรธรรมนิวิฐหรือหลวงพ่อรวย วัดตะโก ได้ศึกษาวิทยาคมจากหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จบนักธรรมเอกและปริญญาพระพุทธศาสตร์บัณฑิตจากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเชิงเขา ในวัย 45 ปี 15 พรรษา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 พระปลัดนิวัฒน์ อกิญฺจโน เจ้าคณะตำบลปากข้าวสาร เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี มีความสามารถในด้านการสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ การเผยแผ่ อบรมศิลปะและเป็นพระนักพัฒนา ทำการยกอุโบสถให้สูงขึ้นจากเดิมสูงถึง 2.70 เมตร ยกโบสถ์เสร็จบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถทั้งหลัง และทำการฝังลูกนิมิต โดยมีโดยมีหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เป็นประธานตัดหวายลูกนิมิตลูกเอก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ต่อมามีดำริจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ปาสาทิโก เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไว้บนโคกเขาดิน หลวงพ่อรวยได้มอบเงินเป็นกองทุนก่อสร้างให้ 10 ล้านบาทในวาระวันเกิดเมื่อปี 2559 และให้ทำพิพิธภัณฑ์ ของ หลวงพ่อรวย ไว้ในห้องโถงของพระมหาธาตุเจดีย์นี้ด้วย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเททองหล่อฐานพระรูปเหมือนหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก ขนาดหน้าตัก 7 เมตร