ทอ.แถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

อ่าน 352,780 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.30 . ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุลประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในการแถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศโดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวได้แก่ หม่อมราชวงศ์ นริศรา (อ่านว่า นะริดสา) จักรพงษ์ ราชสกุลในจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

พลอากาศเอก สิทธิชัย แก้วบัวดี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะ ประธานกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศ

พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ในฐานะ ประธานกรรมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 63 (RTAF SYMPOSIUM 2020) ในโอกาสนี้ Mr. Stepan N. Golovin กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วย Captain Alexander N. Popkov ผู้ช่วยทูตทหารรัสเซียประจำประเทศไทย นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมฟังการแถลงข่าวปีพุทธศักราช 2563 นับเป็นปีที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่อกองทัพอากาศด้วยเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจอันก่อเกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติ ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งแผนกการบินขึ้นในกองทัพบก และทรงให้การอุปถัมป์ทำนุบำรุงกำลังทางอากาศจนพัฒนาก้าวหน้าเป็นลำดับ ก่อประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคงและการคมนาคมในเวลาปกติ กำลังทางอากาศที่พระองค์ทรงริเริ่ม ได้รับการสถาปนาเป็นกองทัพอากาศ ดังเช่นปัจจุบันในวาระอันสำคัญยิ่งนี้ กองทัพอากาศจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมุ่งเน้นความสำคัญในการเผยแพร่พระประวัติ พระกรณียกิจ และพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและกองทัพอากาศ สร้างการตระหนักรู้ถึงพระวิสัยทัศน์ อันนำมาซึ่งพัฒนาการแก่กำลังทางอากาศจากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคตตลอดจนเพื่อสืบสานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี 2563 ได้แก่ การจัดสร้างพระพุทธรูปกองทัพอากาศพระพุทธศาสดาประชานาถ”, การประชุมเสวนาทางวิชาการ RTAF SYMPOSIUM 2020, การจัดคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนา”, การจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ, การจัดทำสารคดี หนังสือที่ระลึก และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 100 ปีการทิวงคตฯ และกิจกรรม RTAF SPACE CAMP เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทอ.แถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 100 ปีการทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ