องค์กรสตรีจังหวัดยะลา นำกีฬาเชื่อมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มพลังในการพัฒนาหมู่บ้าน

อ่าน 295,666 ครั้ง

พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์กรสตรีจังหวัดยะลา จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์สตรีจังหวัดยะลา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ที่สนามหญ้าเทียม ยะลาสเตเดียม พรุบาโกย อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งหวังให้องค์กรสตรีเชื่อมความสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความปรองดอง และส่งเสริมการการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิกองค์กรสตรี โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์องค์สตรีจังหวัดยะลา มีนางสาวรัตนา ไมสั้น หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา องค์กรสตรี และนักกีฬา ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนา ไมสั้น หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์องค์สตรี เพื่อมุงหวังให้องค์กรสตรีมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์องค์กรสตรี มีการทำงานเป็นทีมให้มีความสามัคคีปรองดอง มีความแสดงออก ทำให้เกิดการเรียนรู้ในความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของสมาชิกองค์กรสตรี มีพลังในการขับเคลื่อนงานองค์กรสตรีให้มีความเจริญก้าวหน้า มีศักยภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ทั้งนี้มีการแข่งข้นกีฬา 3 ประเภทกีฬาด้วยกัน ฟุตบอลหญิง แชร์บอลหญิง วิ่งผลัดฮูล่าฮูป และวิ่งผลัดซุปเปอร์วูแมน นอกจากนี้มีการประกวดกองเชียร์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดผู้หญิงยุคใหม่มีพลังสร้างความสามัคคีปรองดอง

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : องค์กรสตรีจังหวัดยะลา นำกีฬาเชื่อมเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพเพิ่มพลังในการพัฒนาหมู่บ้าน