วัดพันเสด็จในจัดพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญหลังใหม่

อ่าน 463,789 ครั้ง

ที่วัดพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา แม่แซ -คุสมคิด ปิยะนันท์ บริษัทปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญวัดพันเสด็จใน โดยมี พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง สำหรับศาลาการเปรียญหลังใหม่นี้ เป็นแบบจตุรมุข สองชั้นก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังนี้ได้รับความร่วมมือ จากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ่อวิน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานต่างก็ตั้งใจที่จะได้รับบุญรับกุศลในครั้งนี้ เพราะช่อฟ้าถือเป็นส่วนที่สำคัญ เป็นของสูง ซึ่งนานๆครั้งที่แต่ละวัดจะได้มีการจัดพิธียกช่อฟ้าขึ้นมาสักครั้ง สำหรับท่านใดที่ประสงค์ร่วมบุญสร้างศาลาการเปรียญ หลังนี้ให้แล้วเสร็จ สามารถบริจาคจตุปัจจัยที่ได้ที่พระครูสุภัทรธรรมธาดาเจ้าอาวาสวัดพันเสด็จใน ได้ทุกวัน

**ปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน**

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วัดพันเสด็จในจัดพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญหลังใหม่