ราชทัณฑ์จับมือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำระบบฐานข้อมูลป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

อ่าน 386,961 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรมชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้กระทำความผิด/ผู้ต้องขัง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และพันตำรวจโทวรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้กรณีที่มีการกระทำความผิดซ้ำได้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันเพื่อจัดระบบฐานข้อมูลบุคคลของผู้กระทำผิด/ผู้ต้องขังและมีการเก็บสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) โดยการยินยอมของผู้ต้องขัง เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ทำให้สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วหากพบว่ามีการกระทำผิดซ้ำ ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าว จะเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันและลดการเกิดการกระทำผิดซ้ำอย่างเป็นระบบและจะช่วยรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ราชทัณฑ์จับมือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำระบบฐานข้อมูลป้องกันการกระทำผิดซ้ำ