ดร.จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์” จังหวัดนครราชสีมา

อ่าน 475,998 ครั้ง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น. ที่วัดสะแก (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ดร.จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายวัชรพล พาณิชย์ ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรี ร่วมทอดผ้าบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์เคารพศพ โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนร่วมในพิธี และในเวลาเดียวกัน ที่วัดใหม่ไทยเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเอกกวิน ยืนทน ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรี ร่วมทอดผ้าบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์เคารพศพ โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอหนองบุญมาก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนร่วมในพิธี อนึ่ง เมื่อเวลา 15:00 น. ที่วัดหนองโดน ต.หนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอธิวัฒน์ พรมสุข ประชาชนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์จังหวัดนครราชสีมา โอกาสนี้ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรี ร่วมทอดผ้าบังสุกุล และวางดอกไม้จันทน์เคารพศพ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนร่วมในพิธี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ดร.จรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย กระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “ผู้เสียชีวิตเหตุการณ์” จังหวัดนครราชสีมา