ชาวหินล้านงามมีน้ำใช้ช่วงภัยแล้งนี้แล้ว พร้อมขอบคุณ ผบ.นพค.42

อ่าน 257,352 ครั้ง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่ชุมชนหินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด ม.5 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา พันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สั่งการให้ กำลัง พล นพค.42 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน หมู่ที่ 8 เจาะกลางดี กลุ่มรักษ์บ้านเกิดหินล้านงาม ม.5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เร่งดำเนินการ ติดตั้งถังน้ำ เตรียมรองรับน้ำให้เต็มถังเพื่อใช้ อุปโภคบริโภค ในช่วงภัยแล้ง ซึ่ง หินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด เป็นจุดท่องเทียวของคนในพื้นที่
อีกทั้งในช่วง วันที่ 16-18 มีนาคม 2563 นี้ จะมีคณะครูและนักเรียนจาก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นำเด็กนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คนพันเอก รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมอบถังน้ำให้กับชุมชนรองรับน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งในพื้นที่ จะเป็นช่วงภัยแล้งไม่มีน้ำอุปโภคและบริโภค ทำให้ ผู้นำและชาวบ้าน ต่างกันดีใจที่จะได้มีน้ำใช้ อีกทั้งเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเทียวที่เข้ามาในพื้นที่ ในช่วงฤดูแล้ง

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ชาวหินล้านงามมีน้ำใช้ช่วงภัยแล้งนี้แล้ว พร้อมขอบคุณ ผบ.นพค.42