สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์ “COVID-19” ปรับเกณฑ์สอบสวนโรคฯ เน้นพีอาร์เชิงรุก คัดกรองกว่า 9.1 หมื่นคน

อ่าน 523,883 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธุ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 56/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19″ (Coronavirus disease that was discovered in 2019) หรือ “โรคไวรัสโคโรนา-19” โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนคพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” หรือ “โรคไวรัสโคโรนา-19” ว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ดำเนินการมาตรการปรับเกณฑ์สอบสวนโรคให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงกว้างขึ้น คัดกรองผู้ป่วยโรงพยาบาล และในชุมชน (Surveillance) โดยทีม SRRT/CDCU ในพื้นที่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม .ร่วมสอบสวนโรคกับพื้นที่กรณีพบผู้ป่วยคล้ายโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด ผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรง/เสียชีวิต นอกจากนี้ได้ดำเนินการเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เรื่องการปฏิบัติตัวของประชาชน และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์การระบาดระยะที่ 3 (การระบาดในวงกว้าง)“จากข้อมูลผลการดำเนินงานเฝ้าระวังผู้เดินทาง (ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2563) ณ จุดคัดกรองผู้เดินทางเข้า – ออกทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ ท่าอากาศยานนครพนม จุดคัดกรองอำเภอบ้านแพง จุดคัดกรองอำเภอธาตุพนม จุดคัดกรองอำเภอท่าอุเทน จุดคัดกรองบ้านหนาด อำเภอเมืองนครพนม ด่านควบคุมโรคสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) และพรมแดนท่าเทียบเรือ จังหวัดนครพนม มีจำนวนผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น 91,756 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่ต้องดำเนินการสอบสวนโรค (Patients under investigated: PUI) ในส่วนด้านภารกิจสื่อสารความเสี่ยง EOC สสจ.นครพนม ติดตามเฝ้าระวังวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสื่อต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ LINE และ Facebook พิจารณาความเสี่ยงจากข่าว ไม่พบข้อมูลข่าวเสี่ยงที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ นอกจากนี้ยังดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง เผยแพร่คำแนะนำและแนวทาง สำหรับประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบ info graphic และ VDO ผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดทำสื่อและสนับสนุนแผ่นปลิว ป้าย Standy เกี่ยวกับความรู้การป้องกันโรคปอดอักเสบฯ ให้แก่เครือข่ายในพื้นที่ และเผยแพร่สื่อ อินโฟกราฟิก และ VDO การป้องกัน ควบคุมโรคฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ” นางสาวรัชนี เต็มอุดม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวอนึ่ง สถานการณ์ในประเทศไทย คัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่พบการระบาดของโรค ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง พบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม 1,3551 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน 35 ราย กลับบ้านแล้วทั้งหมด 21 ราย (ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) สำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วโลก พบผู้ป่วยยืนยัน 78,914 ราย มีรายงานจากประเทศจีน 76,936 ราย เสียชีวิต 2,467 ราย นอกจากนี้พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีน จำนวน 1,978 ราย (ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563)

ภาพ/ข่าว ผอ.เชิดชัย สินพูน-เทพพนม บุญปก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สสจ.นครพนม รายงานสถานการณ์ “COVID-19” ปรับเกณฑ์สอบสวนโรคฯ เน้นพีอาร์เชิงรุก คัดกรองกว่า 9.1 หมื่นคน