สระบุรี-“ชมรมเหยี่ยวข่าวโซเซียลสระบุรี” ชมรมผู้สื่อข่าวน้องใหม่ของวงการสื่อ จ.สระบุรี เตรียมจัดงาน”วันนักข่าว ประจำปี 2563″

อ่าน 247,688 ครั้ง

วันที่(24 ก.พ.63) เวลา 11.00 น. นายดำรงค์ ชื่นจินดา(แว่นนิวส์ไทม์) ประธานชมรมสื่อโซเซี่ยลสระบุรี พร้อมด้วยนายวรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) เลขาฯ ชมรมเหยี่ยวข่าวโซเซียลสระบุรี เปิดเผยว่า”ชมรมเหยี่ยวข่าวโซเซี่ยลสระบุรี” จัดตั้งขึ้นมาจากการรวมตัวกันของสื่อมวลชนของจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับการข่าว,การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานของทางราชการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนในจังหวัด รวมทั้งเผยแพร่ข่าวสาร การแนะนำแหล่องท่องเที่ยว งานประเพณีศิลปวัฒนธรรมและเทศกาลสำคัญของจังหวัดสระบุรี ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้รับรู้และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน จับจ่ายใช้สอย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดสระบุรีอู๊ดอิสระ เลขาฯชมรม กล่าวต่อว่า เนื่องจากวันที่ 5 มีนาคม 2563 ตรงกับวันนักข่าวหรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันสถาปนา สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย 5 มีนาคม พ.ศ.2498 (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน) ทางชมรมฯ ได้ปรึกษากับสมาชิกซึ่งเห็นตรงกันว่าควรจัดงานแบบเล็กๆ ทำบุญเลี้ยงพระ เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียน ทางชมรมฯ จึงได้กำหนดจัดงานวันนักข่าวขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยชมรมฯ จะจัดทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับนักข่าวที่ล่วงรับไปแล้ว และอีกกิจกรรมหนึ่งคือ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ที่โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี รวมถึงมอบผ้าห่ม(ได้รับการสนับสนุนจาก บ.ทีพีไอ โพลีน จก.) ให้กับนักเรียนทุกคน และมอบทุนให้โรงเรียนไว้สำหรับจัดกิจกรรมหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ ซึ่งทางชมรมเหยี่ยวข่าวโซเซียลขอขอบพระคุณผู้ที่สนับสนุนชมรมฯ ในการจัดงานครังนี้ทุกท่านเป็นอย่างมากครับโรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) เริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๖๖ นายอำเภอเสาไห้เป็นผู้จัดตั้ง โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดพระยาทดเป็นสถานที่เรียน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนวัดพระยาทด(ดีดำรง) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้รวมโรงเรียนประถมศึกษาตอนต้น ป.๑ – ป.๔ กับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าด้วยกันและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชลิต วิทยานุสรณ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้โอนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรีกระทรวงมหาดไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา)

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-“ชมรมเหยี่ยวข่าวโซเซียลสระบุรี” ชมรมผู้สื่อข่าวน้องใหม่ของวงการสื่อ จ.สระบุรี เตรียมจัดงาน”วันนักข่าว ประจำปี 2563″