สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

อ่าน 438,587 ครั้ง

วันที่ 24 ก.พ.63) เวลา 10.00 น. ณ กาดฮิมน้ำ ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าน่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระมหากรุณาธิคุณด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ทรงมีพระอัจฉริยะภาพในงานศิลปะหลายสาขาทั้งทางด้านประติมากรรม ด้านการดนตรี และด้านวรรณคดี จนอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ละครรำรุ่งเรืองถึงขีดสุด ด้วยพระองค์ทรงเป็นกวีเอกและทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไว้หลายเล่มด้วยกัน เช่น รามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีพระราชนิพนธ์เรื่องอิเหนา ที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในสมัยรัชกาลที่ 6 ว่าเป็นยอดกลอนบทละครรำ เป็นต้น ส่วนทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงทํานุบํารุง ตลอดจนทรงเป็นกษัตริย์ศิลปินโดยแท้จริง พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์เป็นไป เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอดมิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคตก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติไทย นับว่าพระองค์ ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยแท้จริง โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะข้าราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชน ได้พร้อมใจกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-ผู้ว่าฯสระบุรี นำจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย