สระบุรี-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และจัดคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ

อ่าน 372,373 ครั้ง

วันที่(25 ก.พ.63​) เวลา 10.00 น. ณ​ ห้องประชุมสวนริมเขาชั้น2ตำบลตลิ่งชัน​ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี​ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และจัดคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ มีนาย​ศาณิต​ เกษสุวรรณ​ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน​การประชุม โดยมีนายเอกชัย​ สัตยานุกูล​ เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ก่อนการประชุม ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ”ทิศทางเศรษฐกิจของไทยยุคการแข่งขันไร้พรมแดน​ ปี2563″ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญมาบรรยายให้วสมาชิกได้รับความรู้จากท่านวิทยากร รศ.ดร.มนตรี​ โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.)​ นิด้า มาบรรยายในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจของไทยยุคการแข่งขันไร้พรมแดน​ ปี2563 ให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มพูลความรู้และก้าวทันการแข่งขันในตลาดโลก ตามข้อบังคับของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เมื่อคณะกรรมการฯ หมดวาระลงจะต้องมีการเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ขึ้น ภายหลังการประชุม ประธานได้ให้สมาชิกลงคะแนนเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ซึ่งในข้อกำหนดต้องจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีในไตรมาสแรกของทุกปี​ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดการประชุมสามัญขึ้น จากนั้นคณะกรรมการประชุมใหญ่สามัญโดยมีสมาชิกกว่า 72 กลุ่มองค์กรและคณะกรรมการเพื่อรับรองการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีในวาระปี2563ผลการประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ปรากฏว่าได้นายศาณิต​ เกษสุวรรณ ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมต่ออีก 1 สมัย มีนายเอกชัย​ สัตยานุกูล ได้รับเลือกรองประธานอาวุโส​ นายภาณุวัฒน์​ คำไสย​ ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาอุตสาหกรรม พร้อมคณะกรรมการอีก 14​ ท่าน ปฏิบัติหน้าทีเป็นคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ชุดใหม่

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 และจัดคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ