ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมเมืองตากสุขภาพดี เดิน-วิ่ง “RUN WITH ME 2020 สุขภาพดีไปด้วยกัน”

อ่าน 238,578 ครั้ง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 05.30 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมเมืองตากสุขภาพดี เดิน-วิ่ง “RUN WITH ME 2020 สุขภาพดีไปด้วยกัน” พร้อมด้วยนายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และประชาชนที่รักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมมากกว่า 2,500 คน ณ บริเวณหาดทรายทองแม่ปิงเมืองตาก ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการวิ่งและเดินสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยตามนโยบาย”เมืองตากสุขภาพดี” ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองตาก เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สำหรับใช้ในการดูแลและบริการผู้ป่วย ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 24 แห่ง ในอำเภอเมืองตาก และใช้ในการพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตาก ในการทำงานและบริการประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีการจัดการแข่งขัน 2 ประเภท ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มีประชาชนที่รักในการออกกำลังกาย เข้าร่วมมากกว่า 2,500 คน

ภาพ/ข่าว  บุญอนันต์ชัยธิ จ.ตาก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดกิจกรรมเมืองตากสุขภาพดี เดิน-วิ่ง “RUN WITH ME 2020 สุขภาพดีไปด้วยกัน”