สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓ จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ผ่านระบบ Video Conference กับ คณะกรรมการนโนบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.)

อ่าน 369,466 ครั้ง

วันที่(13 มี.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมือง จ.สระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบ Video Conference กับ คณะกรรมการนโนบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนเเห่งชาติ ครั้งที่ 1 โดยผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) การประชุมได้มอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ ซึ่ง จะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เเละเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดเเละท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนผู้เสียชีวิต เเละผู้บาดเจ็บ ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 15% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 3 ปี พร้อมทั้งเเต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามเเผนปฏิบัติการร่วมป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2563 สำหรับจังหวัดสระบุรี จะมีการตั้งจุดตรวจของอำเภอต่าง ๆ รวม 801 จุด เน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะเพิ่มการเป่าตรวจปริมาณแอลกอฮอร์ให้มากขึ้น ถ้าตรวจพบในเด็กและเยาวชนจะดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายสุราด้วย การตรวจจับความเร็ว ขณะนี้ทุกสถานีตำรวจมีเครื่องตรวจจับความเร็ว จะนำไปตรวจจับในถนนสายรอง ด้วย นอกจากนี้ในด้านการควบคุมการระบาดโรคโควิด-19 สำนักงานขนส่งจังหวัดจะเข้าไปดูแลสถานีบริการผู้โดยสาร อย่างใกล้ชิด ต่อไป

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓ จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ผ่านระบบ Video Conference กับ คณะกรรมการนโนบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.)