กอ.รมน.จ.ภูเก็ต เปิด”อบรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่าน 76,951 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 .พล...วโรดม สุวารีรองผู้อำนวยการรัษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นาวาเอก บัณฑิต ขวัญชื่น ผู้อำนวยการ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดอบรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 2563 .ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นเเบบบ้านกู้กู .รัษฎา .เมือง .ภูเก็ต

โดยมีนายปัญญา กาลานุสนธิ์ รองประธานเเละเลขานุการ สำนักข่าวความมั่นคง ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เเละมีวิทยากร มาร่วมบรรบายให้ความรู้อีกหลายท่าน กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้แล้วในด้านต่างๆเเล้ว ยังมีการสอนวิธีผลิตเจลล้างแอลกอฮอล์ เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดป้องกันโควิด– 1 9 อีกด้วย เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนต่อไป. #ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกู้กู ที่มาของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านกู้กู ยกฐานะ มาจากกลุ่มอาชีพธรรมดาๆ แต่ได้รวบรวมเอา องค์ความรู้ ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภูเก็ต และภูมิปัญญาจากที่อื่นๆ มาสั่งสม ประยุกต์ใช้ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สาธารณะและเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่ได้ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา #ปณิธาน

เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อการถ่ายทอด แนะนำ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกคน ที่สนใจ ภายใต้หลักคิด ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสาธารณะประโยชน์

#กิจกรรม

ปศุสัตว์ ,พืชผัก ,เห็ดนางฟ้า, ประมงน้ำจืด, ธนาคารต้นไม้, แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯลฯ #ผลิตภัณฑ์

ถ่านชาร์โคล์คาร์บอน, แชมพูสมุนไพรถ่านชาร์โคล์คาร์บอน, สบู่ถ่าน , น้ำส้มควันไม้และงานจักสาน

#จุดเด่น

จักสานวัฒนธรรมภูเก็ตหมวกชาวนาภูเก็ต,กระสอบช่อภูเก็ต และชะ(ตะกร้า)ภูเก็ตศูนย์เป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ความรู้สร้างงานสร้างอาชีพเป็นประโยชน์ต่อ ชุมชนและประชาชนทั่วไป ที่สำคัญ เป็นการดำเนินการภายใต้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวความมั่นคงภาคใต้(.ภูเก็ต)

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.จ.ภูเก็ต เปิด”อบรมการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563