มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคลินิกการการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ห่วงใยสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ มอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีน “จินจินฉา” บำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19

อ่าน 163,507 ครั้ง

วันที่ (28 เมษายน 2563) นายอร่าม เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ทำพิธีมอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีน “จินจินฉา” บำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 181 แห่ง ทั่วประเทศ รวมจำนวน 100,000 ชุด รวมงบประมาณเป็นเงิน 6,400,000 บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน บำรุงปอดและกระเพาะอาหาร ขับความชื้นและพิษร้อน โดยมีนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้รับมอบ ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรีคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว (คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว)ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นหน่วยงานบริการทางการแพทย์แผนจีน ได้เล็งเห็นและห่วงใยในสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์ ที่อาจมีความเหนื่อยล้าซึ่งเป็นสาเหตุให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง เนื่องจากทำงานหนักนับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวจึงได้เลือกสูตรยาดังกล่าว ซึ่งแนะนำสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการวางแผนสุขภาพและครอบครัวนครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน และปรับสูตรให้เข้ากับภูมิอากาศในประเทศไทย ชมรายละเอียดและข้อบ่งชี้เพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3eYtLwU หรือเว็บไซต์ huachiewtcm.com** แพทย์แผนจีน เพื่อนร่วมวิชาชีพ ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน **

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคลินิกการการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ห่วงใยสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์ มอบเครื่องดื่มสมุนไพรจีน “จินจินฉา” บำรุงสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกัน สู้ภัยโควิด-19